Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

       

ČASTÉ OTÁZKY NA ODVLHČENÍ

ČASTÉ OTÁZKY

KDO JE VÝROBCEM SYSTÉMU TINITI ?

Firma ONE ENTERPRISE s.r.o. vznikla převodem aktivit z fyzické osoby TINITI Karel Hakl, která se od roku 1991 zabývá výzkumem, vývojem a výrobou odvlhčovacích a měřicích přístrojů TINITI. Na výzkumu a vývoji se v naší firmě podílí i zkušení zahraniční experti a uznávané zahraniční testovací laboratoře. Jedná se o zcela ekologické systémy, bez  škodlivých vlivů na lidi, zvířata i přírodu. Všechny naše systémy TINITI jsou laboratorně zkoušeny a mají potřebné certifikáty.

TINITI je  český výrobek.

Instalace Systémů TINITI probíhá bez technických, stavebních a chemických zásahů  a je šetrná k budovám a objektům. Systém TINITI je přizpůsobivý celkovému rozvržení domu, nebo objektu a umožňuje nastavení intenzity a délky času odvlhčení. Systém TINITI přispívá v místě instalace ke zlepšení zdravotního stavu lidí. Firma ONE ENTERPRISE s.r.o. nadále vyvíjí a vyrábí odvlhčovací a měřicí přístroje i pro jiné zahraniční firmy v EU.

CO JE SYSTÉM TINITI NA ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ, BUDOV A CENNÝCH PAMÁTEK ?

Systém TINITI je nejefektivnější způsob pro Vás, jak se zbavit vlhkosti. Jedná se o elektrofyzikální bezelektrodový systém, který bezkontaktním a šetrným způsobem řeší odvlhčení domů a objektů, které jsou postiženy vzlínající kapilární vlhkostí. Systém TINITI nevyžaduje žádné stavební úpravy a přesto patří k nejvýkonějším, nejbezpečnějším  a zároveň ekologickým a levným metodám ochrany proti vzlínající zemní a kapilární vlhkosti. Využití přístroje najde uplatnění pro každý druh a dimenzi stavebních konstrukcí, protože zdivo je vždy vysoušeno v celé vlhké oblasti. Převážně u starších budov a objektů s poškozenou nebo nedostatečnou izolací základů, systém TINITI vlastně nahrazuje vložení izolací proti zemní vlhkosti a zabraňuje tak vniknutí vlhkosti a následnému chátrání budov. Zdivo se tak během několika měsíců vysuší až pod úroveň základů budov, čímž se samozřejmě výrazně zvýší izolační hodnota zdiva. Suchým zdivem je pak následně ušetřeno 20% - 30% energie vynaložené na vytápění. Což při každoročním nárustu cen za energie není tato úspora zanedbatelnou částkou. Samozřejmostí je i fakt, že snižující se vlhkostí v budovách a objektech, se také snižuje riziko výskytu plísní, infekcí, virů a zlepšuje se hygienické prostředí a zdravotní nezávadnost. Což ocení hlavně nemocní s astmatem , alergiemi , záněty dýchacích cest a revmatici.

JAKÁ JE FUNKCE PŘÍSTROJŮ TINITI ?

Systémy TINITI působí na základě elektrofyzikálního bezelektrodového systému, které bezkontaktním, šetrným, efektivním ale i ekologickým způsobem řeší odvlhčení domů a objektů, které jsou postiženy vzlínající kapilární vlhkostí.

Odvlhčování a vysoušení zdí a objektů touto metodou se da rozdělit do dvou fází:

Fáze A odvlhčování probíhá tak, že se postupně odstraňuje množství vody z kapilár vlhkého zdiva.

Fáze B prevence, neboli ochrana, trvale zabraňuje vzlínání kapilární vlhkosti do zdiva.

Systém TINITI plně nahradí chybějící, nebo poškozené izolace a ve zdivu tak zůstane pouze přirozená vlhkost, která se pohybuje okolo 2 - 4%. Je samozřejmé, že pokud dojde k tomuto vysušení zdí, zmizí i nepříjemné plísně, zatuchlý vzduch a zdi se dají následně opravit, nebo osetřit vhodným nátěrem.

PRO JAKÉ ODSTRANĚNÍ  VLHKOSTÍ JE SYSTÉM TINITI URČEN ?

Systémy TINITI jsou zaměřeny na odstranění vzlínající kapilární vlhkosti. Tento systém odvlhčování a vysoušení není vhodný pro tekoucí, nebo tlakově vnikající vody do objektu. Což může být, například prasklá střešní krytina, netěsnost a zatékání u oken, špatné svedení okapu, nebo viditelné praskliny ve zdivu s možností zatékání v době velkých deštů a průtrží. V případě Vašeho zájmu při případné návštěvě našeho technika, budete informování, zdali se ve Vašem objektu podobné druhy vlhkostí objevují a jak s nimi bojovat.

EXISTUJE VIZUÁLNÍ NEBO JINÝ DŮKAZ ÚČINNOSTI VYSOUŠENÍ ?

Téměř v každém objektu během fáze odvlhčování dochází  často k optickým změnám povrchových ploch stěn. Častým jevem je, že můžete pozorovat vystupování tzv. solných květů, což jsou bílé krystalky, které se začnou objevovat ve větší míře právě na stěnách. Důkaz účinnosti se ale získává možností kontrolního měření vlhkosti ve stěnách při samotné instalaci systému TINITI a pak při kontrolním měření po dvou letech funkce přístroje v objektu. Následně dochází k porovnání měřených hodnot vlhkosti a výpočtu procentuálního snížení vlhkosti ve stěnách. K měření se používají certifikované laboratorní přístroje v našem případě profesionální KERN - DARR, který zároveň při každém měření vytiskne protokol k porovnání a je i soudně uznatelným.

JAK SE POZNÁ KDY JE ODVLHČOVÁNÍ A VYSOUŠENÍ UKONČENO ?

Systém TINITI automaticky odvlhčuje budovy a sklepy až do tzv. úrovně přirozené vlhkosti, která obvykle bývá u suchých objektů kolem 3 - 5%. Doba odvlhčení a vysušení zdiva trvá zpravidla kolem jednoho roku, v některých případech může být prodloužena do dvou až maximálně tří let. U památek, se mnohdy naopak doba vysoušení záměrně reguluje (zpomaluje a prodlužuje), aby nedošlo k poničení památek , popraskání vzácných obrazů a jejich rámů, starožitného nábytku, soch, ale například i k rozladění varhan. Zde se používaji už trochu složitější přístroje a systémy, včetně záznamových a řídících přístrojů produktové řady TINITI - DIGITAL.

JAK SE ZBAVIT ZBYTKU PLÍSNĚ NA STĚNÁCH A PODLAZE ?

Ve vlhkých objektech a sklepech se obvykle vyskytuje zápach a plíseň, někdy přímo na stěnách a podlaze. V tomto případě aplikujeme dezinfekci a odstranění zápachu a plísní pomocí průmyslového zařízení OZONE O3. Který je až 200x účinější než chlor. OZON tak zničí všechny plísně i zárodky plísní, bakterií a virů. Tuto technologii používáme v případě zájmu zároveň při montáži odvlhčovacích zařízení TINITI v objektech a dále při ukončení a vysušení objektu. Tuto službu si je možné objednat i samostatně, například na dezinfekci aut, hromadných prostředků, nemocničních a hotelových pokojů, sklepů apod. Více informací najdete v sekci OZONOVANI.

KDY SE DÁ ZAHÁJIT RENOVACE OBJEKTU ?

Renovaci v žádném případě nezačínejte provádět dokud nebude odvlhčování zcela ukončeno. Základem pro úspěšnou renovaci je opravdu suchá stěna. Kontrolu vysušené stěny je možné provést přenosným měřícím přístrojem VOLTCRAFT MF-100 na měření vlhkosti ve stěně a podlaze, nebo pomocí laboratorního přístroje KERN - DARR MLB 50-3N.

CO KDYŽ DOJDE K VYPNUTÍ PŘÍSTROJŮ TINITI ?

Pokud dojde k vypnutí nebo odpojení systému TINITI od elektrického proudu, zanikne ihned působící pole a v objektu začne opět postupně stoupat kapilární vlhkost. Zařízení neodpojujte od elektrického proudu, ani když dojde k vysušení objektu. Zařízení  pak dále pracuje jako prevence proti vzlínající kapilární vlhkosti.

JAKÉ JSOU NÁKLADY NA ROČNÍ PROVOZ ?

Výhodou našich zařízení TINITI je, že i více nainstalovaných systémů v jednom objektu  může být napájeno z jednoho napěťového zdroje 230V 12V . Dlouhodobé nízké náklady na provoz.

JAKÁ JE ROČNÍ ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ?

Pomocí systému TINITI na odvlhčení a vysušení se zároveň výrazně zvýší i izolační hodnoty zdiva. Suchým zdivem je následně ušetřeno až 20% ( někdy i více ) energie vynaložené na vytápění. Což při dnešních stoupajících cenách za energie není zanedbatelné číslo, a ročně se dá ušetřit i řádově desetitisíce korun. Při odvlhčení extrémě vlhkých objektů může být úspora energie značná.

 

INFORMACE a objednat můžete na: Tel.: 608 320 540