Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

       

ODVLHČENÍ PAMÁTEK

ODVLHČOVÁNÍ PAMÁTEK

Památky budov a vybavení v podobě, jak je dnes zná naše generace, se musí stále udržovat a opravovat. Jejich stárnutí a poškození se projevuje o to více, když jsou zasaženy kapilární vzlínající vlhkostí. To má za následek nejen nehezký pohled na flekaté vlhké stěny od zemní vlhkosti, ale často odpouklé omítky, prasklé stěny a mnohdy i narušenou statiku budov. Z tohoto důvodu je velice důležité  určit správný návrh odstranění těchto problémů.

Souhrnně lze konstatovat, že profesionální návrh řeší snížení vlhkosti zdiva a také ochranu památky. Dokáže také vytvořit podmínky pro práci dalších odborníků a restaurátorů.

Volba vhodné odvlhčovací technologie je velmi často ovlivněna také názory vlastníka, stavitele nebo restaurátora. Případy, kdy nedoporučují nějakou úpravu, protože „jim není sympatická“ anebo „slyšeli, že nefunguje“ apod. jsou časté. Naopak zase bezdůvodné doporučování některých technologií pro jejich „historický základ“ může být rovněž zavádějící. Autor návrhu na odvlhčování musí umět zdůvodnit své řešení, respektovat, podle možností, podmínky vlastníka, stavitele, restaurátora a zástupců památkové péče. V závěru je potřeba, aby se všechny strany s návrhem ztotožňovaly. Jenom tak se předejde nekonečným diskuzím během stavby a následným odstraňováním eventuálních závad v reklamacích, nebo hledání viníků poruch.

Nejčastějšími chybami při odvlhčování památek je nerespektování:

 • Vlastností podloží staveb z hlediska hydrogeologických poměrů, například vysoký výskyt vysoké hladiny spodní vody.
 • Výsledků rozborů zdiva z hlediska obsahů vodorozpustných solí.
 • Vyhodnocení současných a minulých dodatečných opravných izolací a jejich funkčnosti.
 • Výsledků průzkumů, včetně stavebních záměrů z plánové dokumentace, včetně podcenění informací při průzkumech „rozhovorem“ s majitelem, restaurátorem nebo se stavitelem.

Každá sanace budov a památek , tak jako každý klasický stavební zásah, má další dopady na stavby a může mít vedlejší negativní a nevratné účinky. Ty se nemusí projevit ihned, ale třeba za rok.

Co mohou způsobit odvlhčovací úpravy:

 • Drenážní systémy podél obvodů budov nejenom, že vodu, která se nahromadí při deštích, odvádějí, ale zároveň vodu ke zdivu přivádějí. Tím je více namáháno a je třeba ošetřit odhalený rub zdiva, eventuelně základy. Velmi často je právě dodatečná drenáž důvodem pro zavlhání toho zdiva, které předtím nemělo problémy.
 • Pasivní provětrávací systém metod vzduchových může vadným návrhem přivádět do prostoru teplotně a vlhkostně neupravený vzduch. Může tak způsobovat další zavlhání v kritických poměrech jako například vysoká relativní vlhkost, nebo náhlé ochlazování atd.
 • Utěsnění zdiva podřezáním nebo chemickými clonami způsobí větší kumulaci vody pod touto bariérou a tím další, větší zavlhčení zdiva, např. soklů, suterénních stěn apod. (nevhodná úprava u památkově chráněných objektů).
 • Účinností elektrod elektroosmózy v případě vadného návrhu může způsobit komplikace při odvlhčování.
 • Použití sanačních omítek tím, že podporuje difuzi zdiva, může způsobit další a relativně větší prostorovou vlhkost místností. Aplikace sanačních omítek a všech ostatních omítek vnitřně hydrofobizovaných je podrobena již několik let velmi kritickým soudům a diskuze o jejich možnostech použití je součástí jiných jednání a publikací.
 • Použití mikrovlných systémů, nebo infračervených panelů se příliš pro odvlhčení památek nehodí.
 • Elektrofyzikální systémy jsou vhodné z velké části. Musí ale mít možnost měření, řízení a regulace.

Vhodnou volbou pro odvlhčení památek od vzlínavé kapilární vlhkosti je systém TINITI:

 • Systém TINITI využívá pevné i variabilní frekvence impulzů.
 • Systém TINITI využívá proměnlivou hodnotu času aktivního a pasivního působení.
 • Systém TINITI využívá proměnlivou hodnotu výkonu aktivního impulsu.
 • Systém TINITI dokáže měřit, analyzovat a přenášet tyto hodnoty na dálku.
 • Systém TINITI dokáže regulovat intenzitu a čas rychlosti odvlhčování.
 • Systém TINITI je ekologický, efektivní, nejlevnější, s obrovskou variabilitou.
 • Systém TINITI je moderní funkční technologie.

 

“Systém TINITI je tu pro záchranu našich i světových památek pro budoucí generace”.

ilustrační foto

INFORMACE a objednat můžete na: Tel.: 608 320 540