Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

       

OCHRANA DAT A CERTIFIKACE

OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velice si vážíme důvěry, se kterou jste navštívili naše webové stránky a proto se snažíme maximálně chránit Vaše osobní údaje.

Osobní data ( jméno, adresa, telefon, email apod.) , která nám byla sdělena během obchodního styku, jsou naší firmou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přijali jsme taková bezpečnostní a technická opatření, abychom chránili Vaše údaje proti manipulaci, ztrátě a zásahu nepovolaných osob.

Údaje nesdělujeme třetím osobám, vyjímku tvoří údaje, které přímo souvisejí s vyřízením Vaší objednávky a to pouze v omezeném rozsahu.

V plné míře respektujeme Vaše soukromí, Vámi poskytnuté údaje nikdy nevyužijeme pro účely marketingu nebo jiných aktivit nesouvisejících s Vaším obchodním případem.

Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů : 00040331, 00040290

GDPR

Společnost ONE ENTERPRISE s.r.o., IČ 01965531, se sídlem Na Pískách 161, 250 75 Nový Vestec, pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V současné době již máme implementace požadavků GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. V této souvislosti si vás dovolujeme informovat, že zasílání informací o produktech a připravovaných, nebo probíhajících akcích chápeme jako zpracování vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu společnosti ONE ENTERPRISE s.r.o., kterým je poskytování služeb v oblasti odvlhčování domů a památek. Proto vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu se zasíláním informací o produktech a akcích, ale umožníme vám se ze seznamu oslovených jednoduše odhlásit na adrese: hakl@tiniti.eu

Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. května 2018. Od tohoto data máte možnost uplatnit tato svá práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP

PRÁVO NA OPRAVU

PRÁVO NA VÝMAZ

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

prostřednictvím e-mailové adresy: hakl@oneenterprise.eu

CERTIFIKACE

TINITI je  český výrobek.

Firma TINITI má na všechny prodávané přístroje certifikat CE a EMV včetně všech povinných i nepovinných laboratorních zkoušek od zkušebního ústavu Schwille Elektronik GmBH v Mnichově, SRN pod číslem:  Nr. 4387 www.schwille.de

COPYRIGHT (c) 2012  TINITI PROFIDRY ALL RIGHTS RESERVED

www.wta.cz

Naše firma byla společností WTA přijata za svého řádného člena !

Organizace společnosti WTA INTERNATIONAL. Co je WTA?

Ze zájmu o zachování památek se v SRN vytvořila skupina vědců, znalců, techniků a specialistů z praxe, kteří své zkušenosti se sanacemi staveb a své znalosti materiálů, metod a celé problematiky zúročili založením WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památkové objekty) v roce 1976. Činnost společnosti WTA se rychle rozšířila do dalších zemí a WTA se stala uznávanou organizací. Obecně nejznámějším výstupem činnosti WTA jsou směrnice, které pojednávají vždy o určité problematice z oboru sanace staveb. Nejlepším důkazem vysoké odborné úrovně WTA a její mezinárodní autority je fakt, že některé směrnice jsou uznávány jako normy.

Za dobu své činnosti členové WTA zpracovali a vydali 17 edicí publikací na různá témata a zpracovali 30 směrnic. Součástí společnosti WTA je v Německu WTA-D, ve Švýcarsku WTA-CH, V Rakousku WTA-Ö, atd. Členové WTA aktivně spolupracují a předávají si zkušenosti z oboru sanace staveb a především z oblasti péče o památkově cenné objekty, podílejí se na tvorbě nových směrnic.

V červnu 1998 byla také v České republice založena Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky a používá značku WTA CZ. Je zaregistrována na Ministerstvu vnitra na adrese: WTA-CZ, Novotného lávka 5, 116 68, Praha 1. Zakládajícími členy jsou odborníci z ČVUT v Praze, VUT v Brně, Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, TAZUSu Praha, Národního památkového ústavu Praha, Výzkumného ústavu dřevařského Praha, pracoviště Březnice.

SPOLUPRACUJE S NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM !

INFORMACE a objednat můžete na: Tel.: 608 320 540